IMSP CMF Glodeni
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta 8:00-15:00
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Șef 249-24279
Anticamera 249-23743
Fax 249-23743
E-Mail:
Oficial csglodeni@ms.md

 

Pagina de Start

I. M. S. P.   "Centrul de sănătate Glodeni"  

MD-4901 or. Glodeni str. Tricolorului 2

tel/fax: (249) 2-37-43

e-mail: csglodeni@ms.md 

 

 

 

           Raionul Glodeni, în actualul teritoriu geografic, a fost creat în anul 1964. Este situat în nord-vestul republicii în lunca Prutului. Distanța de la Glodeni pînă la Chișinău – capitala țării – este de 168 km.
          Aria raionului Glodeni este de 754 km2 . Suprafața totală – 75418 ha, dintre care  terenuri cu destinație agricolă – 56880 ha, inclusiv: teren arabil – 41467 ha, livezi – 2252 ha, vii – 794 ha.
          Fondul silvic ocupă 10085 ha sau 12% din suprafața raionului. Raionul este bogat în lacuri și iazuri (1880 ha), din cele 3058 ha ale sale sunt ocupate de fondul apelor vestite prin apă curată și creșterea peștelui de calitate, care în timpul verii ele devin locuri preferate pentru turiști și localnici. Fondul de rezervă alcătuiește 14281 ha.
Rîuirile: cel mai mare – Prutul – la hotar de stat cu România; mai mici – Camenca, Camencuța, Căldărușa, Glodeni (bazinul Prutului) și Copăceanca (bazinul Răutului).
          Solurile: majoritatea ciornoziomuri, argilonisipoase, levigate,   vegetația tipică zonei de stepă și silvostepă.
          Populația (la 30.06.2009) – 59750 locuitori. Populația de bază o alcătuiesc moldovenii – 75% din locuitori. De sute de ani alături de ei trăiesc pe aceste meleaguri ruși, ucraineni, poloneji, romi și alte minorități naționale. Populația rurală - 80,9%, cea urbană – 19,1%. Cele mai populate localități – Balatina, Sturzovca, Iabloana, Hîjdieni, Ciuciulea, Danu.
          Orașul – reședință al raionului Glodeni – menționat documentar în anul 1673.
          Numărul unităților administrativ-teritoriale: orașe – 1; localități în componența orașului – 1; sate (comune – 18, localități din componența satelor (comunelor) – 33. În teritoriul raionului activează 19 primării.